24 | 02 | 2018

Main Menu
Last month February 2018 Next month
M T W T F S S
week 5 1 2 3 4
week 6 5 6 7 8 9 10 11
week 7 12 13 14 15 16 17 18
week 8 19 20 21 22 23 24 25
week 9 26 27 28
Project partners

http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-94link
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC08278gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC08326gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC08372gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-94link
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-94link
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.Budova leto 1gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC00333gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC02198gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC02207gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC02214gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC02224gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_6204gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_6354gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_6545gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_6546gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_6548gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8428gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC08210gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8456gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8459gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8538gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8551gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8552gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8582gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8595gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.P1000324gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.P1000326gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.P1000335gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.P1000357gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.P1030315gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.P1030325gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.P6250005gk-is-94.jpglink

Ľudské práva v znamení islamu

Ľudské práva v znamení islamu 

 

Islam považujeme za najmladšie monoteistické náboženstvo, ktoré je s počtom približne 1,5 miliarda veriacich, rozšírené po celom svete a to najmä v arabských, afrických a juhoázijských krajinách. Základným princípom, na ktorom je náboženstvo založené je viera v Boha, ktorý je stvoriteľom, pánom a sudcom. Islam vznikol v 7.storočí a za jeho zakladateľa je považovaný prorok Mohamed. Dôležitým medzníkom tohto náboženstva je rok 622, kedy arabský prorok Mohamed odchádza z Mekky do Mediny s cieľom šíriť toto náboženstvo, a kde zároveň zakladá novú spoločenskú organizáciu opierajúcu sa o ideu súdržnosti, ktorá vychádza z islamu.  Táto udalosť sa považuje za začiatok moslimského letopočtu, nazývaného hidžra.

 

 Islam je založený na piatich hlavných pilieroch, ktoré sú základnými stavebnými jednotkami života každého moslima. Zahrňujú vyznanie viery, ktorá poukazuje na monoteizmus islamského náboženstva, modlitbu – salát, ktorú sú moslimovia povinní vykonávať päť krát denne, pôst počas mesiaca Ramadán, povinnosť náboženskej dávky – zakát a napokon púť do Mekky –  hádždž.

Tak ako každé náboženstvo aj islam má svoju posvätnú knihu – Korán, z ktorej pramenia základy viery . Predstavuje náboženské, etické, právne či iné zásady a pravidlá konania a správania sa, ktoré tvoria podstatu islamského práva – Šárie.

Je viac než zrejmé, že v tomto prípade náboženstvo do značnej miery ovplyvňuje nielen každodenný život moslima a spoločnosti, ale úzko súvisí aj s politicko-právnou oblasťou. V súčasnosti sa problematika ľudských práv vo svete islamských štátov stáva často diskutovanou témou, nakoľko sú hodnoty islamskej spoločnosti v rozpore s univerzálnosťou ľudských práv v medzinárodnom chápaní.

Tu by som upriamila svoju pozornosť a kritický postoj na výrazný rozkol islamského práva a Všeobecnej deklarácie ľudských práv prijatej Valným zhromaždením OSN v roku 1949, ktorá všeobecne zahŕňa a definuje ľudské práva a slobody. V dôsledku nezlučiteľnosti deklarácie a islamského náboženstva dochádza k nerešpektovaniu ľudských práv a slobôd. Ľudské práva môžeme charakterizovať ako práva prislúchajúce každej osobe od narodenia bez ohľadu na jej rasu, pohlavie či etnickú príslušnosť a medzi ktoré neodmysliteľne patrí právo na život, slobodu, rovnosť pred zákonom, právo na slobodu myslenia a náboženstva, právo na vzdelanie a pod.. Napriek tomu, že táto deklarácia bola ratifikovaná väčšinou islamských štátov, v mnohých prípadoch boli sformulované deklarácie, ktoré podliehajú náboženským hodnotám Koránu a Šárie. V súvislosti s touto interpretáciou práv sa zastávam  názoru, že nezávisle od náboženstva, by mali základné ľudské práva platiť rovnako všade vo svete.

Stačí poukázať na nedostatky v nerovnosti  postavenia muža a ženy v islamskej spoločnosti, kde žena má podradné postavenie. Podľa Koránu sú si muži a ženy pred Bohom rovní, ale zároveň realita hovorí o opaku. Ako príklad uvediem všeobecne známy fakt, že v moslimskom svete ženy nesmú zastávať niektoré pracovné pozície.  V tomto prípade nie je dodržané právo vyplývajúce z Deklarácie, že každý má rovnaké právo na prácu a slobodnú voľbu zamestnania. V mnohých islamských štátoch je islam štátnym náboženstvom a nepripúšťa sa viera a praktizovanie žiadneho iného náboženstva, čo popiera právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. Často krát je výsledkom tejto situácie prenasledovanie ľudí s odlišným názorom. Dochádza k neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu s ľudským životom a využívajú sa  praktiky mučenia, či dokonca trest smrti, ktoré sú Deklaráciou zakázané.

Myslím si, že otázka islamu a jeho ponímania  ľudských práva bude aj naďalej otázkou, ktorá bude rezonovať na medzinárodnej pôde a to hlavne vďaka viditeľným nedostatkom, s ktorými sa stretávame. V súčasnosti sa islam v niektorých krajinách zle interpretuje a tak sa  jeho prívrženci často krát utíchajú k extrémistickým prejavom a teroristickým činom, čo vrhá zlé svetlo na celé islamské náboženstvo. Odstránenie problémových okolností by bolo riešením k správnej ceste presadzovania ochrany ľudských práv aj v islamskom svete. No zatiaľ, myšlienky rovnosti a slobody v islamskej kultúre zjavne nemajú miesto.

 

About Us

Center of Nations Slovakia

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzita Mateja Bela
Kuzmányho 3
974 01 Banská Bystrica
Slovakia

IČO: 42008913

Cooperation