24 | 02 | 2018

Main Menu
Last month February 2018 Next month
M T W T F S S
week 5 1 2 3 4
week 6 5 6 7 8 9 10 11
week 7 12 13 14 15 16 17 18
week 8 19 20 21 22 23 24 25
week 9 26 27 28
Project partners

http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-94link
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC08278gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC08326gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC08372gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-94link
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-94link
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.Budova leto 1gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC00333gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC02198gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC02207gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC02214gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC02224gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_6204gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_6354gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_6545gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_6546gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_6548gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8428gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC08210gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8456gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8459gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8538gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8551gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8552gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8582gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8595gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.P1000324gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.P1000326gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.P1000335gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.P1000357gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.P1030315gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.P1030325gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.P6250005gk-is-94.jpglink

10. DECEMBER - MEDZINÁRODNÝ DEŇ ĽUDSKÝCH PRÁV

10. december – Medzinárodný deň ľudských práv

 

Dňa 10. decembra v roku 1948 Valné zhromaždenie OSN v New Yorku prijalo Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorá vznikla za účelom ochrany človeka a jeho práva. Ako pripomenutie tohto dňa je 10. december po celom svete Medzinárodným dňom ľudských práv.

 

Každý  je  oprávnený  na  všetky  práva  a  slobody,  ktoré  stanovuje  táto  deklarácia,  bez akéhokoľvek rozdielu rasy,  farby  pleti,  pohlavia, jazyka,  náboženstva,  politického  alebo iného zmýšľania,  národnostného  alebo  sociálneho  pôvodu,  majetku,  rodu  alebo  iného  postavenia.“ To hlása druhý článok deklarácie, majúc na pamäti druhú svetovú vojnu, ktorá mnohým ľuďom po celom svete odopierala tie najzákladnejšie práva.

Všetky práva sú zhrnuté do tridsiatich článkov, z ktorých žiadny nemá prednosť pred iným, bez ohľadu na ich poradie. Práva zahrnuté v deklarácii možno rozdeliť do piatich základných oblastí. Tými sú občianske, politické, ekonomické, sociálne a kultúrne práva.

Jedným z práv, ktoré deklarácia vyhlasuje  pre každého človeka bez akéhokoľvek rozdielu je právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť. Aj dnes je mnohým ľuďom po celom svete toto právo odopierané, preto by malo byť v záujme každého členského štátu Organizácie spojených národov dodržiavať Všeobecnú deklaráciu ľudských práv podpísanú v roku 1948 a hlásiť sa k jej zásadám.

Medzi práva človeka nepatrí len právo na život a bezpečnosť, ale aj právo na vzdelanie, majetok, právo účasti na vláde v krajine prostredníctvom volených zástupcov, právo na slobodu prejavu, právo na riadny súdny proces, právo na voľný pohyb, právo zúčastňovať sa na kultúrnom živote a tiež mnohé iné práva.  Deklarácia nedovoľuje otroctvo, mučenie, neľudské zaobchádzanie, ani akúkoľvek diskrimináciu. Valné zhromaždenie OSN v roku 1948 nezabudlo ani na povinnosti a ako hlavnú povinnosť udeľuje povinnosť jednotlivca voči spoločnosti, pretože iba v nej môže voľne a naplno rozvinúť svoju osobnosť.

Dňa 10. decembra, ale ani iné dni by ľudia po celom svete nemali zabúdať na práva, ktoré prislúchajú každému človeku. Je potrebné uvedomiť si dôležitosť práv, ktoré boli deklarované nielen Všeobecnou deklaráciou ľudských práv, ale aj inými staršími či mladšími dokumentami. Je to dôležité, aby sme v budúcnosti predišli udalostiam, ktoré poznáme z minulosti a aby sa zavrhli udalosti, ktoré sa ešte dnes v niektorých častiach sveta odohrávajú.

V roku 1948 sa Československo zdržalo hlasovania o Deklarácii. Dnes však ako občania Slovenskej republiky môžeme byť hrdí na to, že naša krajina sa hlási k dodržiavaniu ľudských práv, a aj my sami by sme ich mali dodržiavať a hlásať, aby sme žili v spoločnosti, ktorá si naozaj váži druhých bez ohľadu na akékoľvek rozdiely. A to nie len 10. decembra, ale po celý rok.

 

Zdroje:

http://www.amnesty.sk/wp-content/uploads/2012/01/UDHRvSVK.pdf

http://www.amnesty.sk/vseobecna-deklaracia-ludskych-prav/

About Us

Center of Nations Slovakia

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzita Mateja Bela
Kuzmányho 3
974 01 Banská Bystrica
Slovakia

IČO: 42008913

Cooperation