24 | 02 | 2018

Main Menu
Last month February 2018 Next month
M T W T F S S
week 5 1 2 3 4
week 6 5 6 7 8 9 10 11
week 7 12 13 14 15 16 17 18
week 8 19 20 21 22 23 24 25
week 9 26 27 28
Project partners

http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-94link
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC08278gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC08326gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC08372gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-94link
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-94link
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.Budova leto 1gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC00333gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC02198gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC02207gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC02214gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC02224gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_6204gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_6354gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_6545gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_6546gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_6548gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8428gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC08210gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8456gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8459gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8538gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8551gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8552gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8582gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8595gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.P1000324gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.P1000326gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.P1000335gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.P1000357gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.P1030315gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.P1030325gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.P6250005gk-is-94.jpglink

Lenka Malíková

LENKA MALÍKOVÁ

Prezidentka CNS

Pochádza zo západného Slovenska z mesta Nitra, kde absolvovala 8-ročné štúdium na gymnáziu so zameraním na cudzie jazyky. Od roku 2012 je študentkou Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov v študijnom odbore Medzinárodné vzťahy. Svoju bakalársku prácu písala na tému „Agenda boja proti terorizmu v politike stálych členov bezpečnostnej rady OSN“. Diplomovú prácu píše na tému "Bezpečnostné riziká vstupu Turecka do Európskej únie ako determinant integrácie".  Medzi jej hlavné oblasti záujmu patrí bezpečnosť a sústreďuje sa na arabské a moslimské krajiny - hlavne TR, SA a UA. Už počas svojho štúdia sa snaží nabrať čo najviac skúseností v danom odbore a preto absolvovala viacero stáží na Úrade vlády SR a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí - na Odbore medzinárodných ekonomických organizácií a následne mesačnú stáž na ZÚ v Ankare.  V rokoch 2015-2016 pôsobila ako viceprezidentka spolku CNS. 

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 0903 114 526  

Kristína Rusnáková

KRISTÍNA RUSNÁKOVÁ

Pochádza z malého baníckeho mesta, z Handlovej, kde študovala na Gymnáziu Ivana Bellu. O dianie v politike sa začala zaujímať už na strednej škole, kedy pôsobila v Študentskej rade stredných škôl SR ako manažérka oddelenia pre vzťahy s verejnosťou. Táto záľuba sa postupne rozvíjala, a tak začala študovať na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v študijnom odbore Medzinárodné vzťahy. Počas svojho štúdia prešla už niekoľkými stážami, kde nabrala skúsenosti z rôznych oblastí. Zaujíma sa najmä o práva detí, o témy spojené s Organizáciou spojených národov, či o terorizmus a svetové konflikty. Dlhý čas sa zaoberá tematikou ľudských práv a práve preto od roku 2014 pôsobí ako Junior ambassador pre UNICEF Slovensko. 

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 0905 149 253

Michal Mészáros

MICHAL MÉSZÁROS

Narodil sa v meste Nové Zámky, kde študoval cudzie jazyky na gymnáziu. Od roku 2012 je študentom Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v študijnom odbore Medzinárodné vzťahy. Bakalársku prácu písal na tému ,,Kultúrna diplomacia a jej úloha v súčasných medzinárodných vzťahoch" . Taktiež je táto téma oblasťou, v ktorej sa rád angažuje. Nakoľko kultúra a diplomacia sú úzko späté, rád cestuje a spoznáva nové kultúry. Taktiež sa zaujíma o protokol v rámci diplomacie.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 0915 248 523

Barbara Háberová

BARBARA HÁBEROVÁ

Pôvodom pochádza z Prešova, kde vyštudovala osemročné Gymnázium sv. Mikuláša so zameraním na cudzie jazyky. Od roku 2014 je študentkou Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v odbore Medzinárodné vzťahy. Zaujíma sa o zahraničnú politiku USA, kde v roku 2015 strávila aj 4 mesiace na pracovnej stáži. V prvom ročníku sa venovala štúdiu čínskeho jazyka, čo ešte viac podnietilo jej záujem o zahraničnú politiku Číny a jej vzťahov s USA. V centre jej záujmu je tiež Nemecko, o ktorom bude písať záverečnú prácu a nemecký jazyk je jedným z jazykov, ktorému sa aktívne venuje. Vo voľnom čase rada cestuje, spoznáva nové kultúry, zaujíma sa o literatúru a divadlo. 

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 0908 742 352 

Andrea Maková

ANDREA MAKOVÁ

Generálny tajomník CNS

Narodená v Banskej Bystrici, kde po skončení štúdia francúzskeho bilingválneho gymnázia študuje od roku 2015 na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov v odbore Medzinárodné vzťahy. Medzi jej prioritné záujmy patrí mládežnícka politika čo sa ukázalo na jej dvojročnej funkcii predsedníčky Rady študentov mesta Banská Bystrica a Rady mládeže Banskobystrického kraja. Aby si svoje vedomosti a skúsenosti stále zdokonaľovala,  aktívne spolupracuje s vedením mesta na zahraničných cestách. Medzi jej voľnočasové aktivity patria medzinárodné mládežnícke organizácie, cestovanie, fotografovanie  a aktuálne dianie vo svetovej politike.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 0911 531 836

Ján Olexa

JÁN OLEXA

Pochádza z východného Slovenska z malej dedinky v okrese Sobrance, kde absolvoval aj osemročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky. V roku 2015 začal svoje vysokoškolské štúdium na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v odbore Medzinárodné vzťahy. Zaujíma sa o aktuálne dianie v politike, no najviac ho však zaujíma geografia a ruský jazyk. Vo voľnom čase rád píše eseje, v ktorých sa zaoberá problematikou ľudských práv.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / 0908 846 880

Dominika Dodová

DOMINIKA DODOVÁ

Pochádza z východného Slovenska, z mesta Snina. Od roku 2015 je študentkou na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v študijnom odbore Medzinárodné vzťahy. Z oblasti spoločenského a politického života sa zaujíma najmä o problematiku ľudských práv a ich ochrany a tiež o bezpečnostné otázky. Prostredníctvom štúdia a pôsobením v spolku sa snaží o získanie nových vedomostí a prehĺbenie si svojich poznatkov. Jej cieľom je taktiež zdokonaliť si komunikačné a organizačné schopnosti a získať nové skúsenosti. Vo svojom voľnom čase sa venuje literatúre, rada cestuje a spoznáva nové kultúry, má rada pobyt v prírode, či rôzne športové aktivity.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 0902 715 370

Simona Bednarčíková

SIMONA BEDNARČÍKOVÁ

Pochádza z centra Slovenskej republiky, z Banskej Bystrice, kde absolvovala aj gymnázium so všeobecným zameraním. V Banskej Bystrici takisto sídli aj Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, kde je od roku 2015 študentkou v študijnom odbore Medzinárodné vzťahy. Členstvo v spolku pokladá za skvelú príležitosť získať nové skúsenosti a jedinečnú prípravu do budúcnosti. Medzi svoje priority zaraďuje zdokonaľovanie sa v jazykoch, najmä v ruskom, ktorý by chcela ďalej v budúcnosti využívať v zamestnaní. Jej hlavné záľuby sú literatúra, šport, jazyky a práca s ľuďmi.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 0917 861 048

Nikola Slamková

NIKOLA SLAMKOVÁ

Pochádza zo západného Slovenska, z obce Tajná. Je absolventkou osemročného gymnázia vo Vrábľoch. Od roku 2015 je študentkou  na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde študuje odbor Medzinárodné vzťahy. Medzi jej hlavné záujmy v oblasti štúdia patria témy týkajúce sa bezpečnostnej a zahraničnej politiky. Zaujíma ju tiež štúdium jazykov a problematika ľudských práv. Medzi jej záľuby patrí najmä kultúra a cestovanie.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 0903 407 175

Prezidenti a Viceprezidenti CNS

2017 -              Lenka Malíková (Viceprezident - Matej Vince) 

2016 -  2017   Lenka Malíková (Viceprezident - Kristína Rusnáková)

2015 - 2016    Miriama Martinčeková (Viceprezident - Lenka Malíková)

2014 - 2015    Vladimír Kunst (Viceprezident - Alena Výbochová)

2011 - 2014    Jaroslav Výboch (Viceprezident - Alena Výbochová)

2009 - 2011    Veronika Valentíková (Viceprezident - Maroš Chudovský, Jaroslav Výboch)

2008 - 2009    Maroš Chudovský (Viceprezident - Radoslav Baran)

2006 - 2008    Ján Gallo (Viceprezident - Daniela Dubéciová, Andrea Ferjenčíková)

 

 

About Us

Center of Nations Slovakia

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzita Mateja Bela
Kuzmányho 3
974 01 Banská Bystrica
Slovakia

IČO: 42008913

Cooperation