17 | 03 | 2018

Hlavné menu
posledný mesiac marec 2018 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 9 1 2 3 4
week 10 5 6 7 8 9 10 11
week 11 12 13 14 15 16 17 18
week 12 19 20 21 22 23 24 25
week 13 26 27 28 29 30 31
Partneri projektov

http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-94link
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC08278gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC08326gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC08372gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-94link
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-94link
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.Budova leto 1gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC00333gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC02198gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC02207gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC02214gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC02224gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_6204gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_6354gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_6545gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_6546gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_6548gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8428gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.DSC08210gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8456gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8459gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8538gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8551gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8552gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8582gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.IMG_8595gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.P1000324gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.P1000326gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.P1000335gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.P1000357gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.P1030315gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.P1030325gk-is-94.jpglink
http://www.cn-slovakia.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/slidy.P6250005gk-is-94.jpglink

Kultúrna diplomacia

Kultúrna diplomacia

  

O kultúre hovoríme už od konca 18. storočia. Pojem kultúra vznikol z termínu cultūra, čo v praxi znamená vzdelávať či pestovať. Za najvhodnejšie sa javí chápanie kultúry ako komplexu intelektuálnych, materiálnych či duchovných znakov spoločnosti. Druhý pojem, diplomacia, ktorého etymologický základ pochádza zo starogréckeho výrazu, je v súčasnom chápaní vhodné definovať ako službu diplomatov nielen v domácom, ale aj cudzom štáte. 

 

 

Pojem kultúrna diplomacia je definovaný či už teoretikmi alebo diplomatmi z praxe. Pokiaľ chápeme kultúrnu diplomaciu ako nástroj zahraničnej politiky, najvhodnejšie chápanie je založené na propagácii a budovaní pozitívneho imidžu štátu prostredníctvom kultúrnych aktivít. Prepojenie mäkkej moci s kultúrnou diplomaciou možno chápať v zmysle, keď mäkká moc je prítažlivou silou a medzi jej hlavné zdroje patrí kultúra, politické hodnoty a zahraničná politika daného štátu.

 

Zo vzťahu medzi kultúrnou a verejnou diplomaciou vyplýva, že kultúrna diplomacia sa na rozdiel od verejnej týka dlhodobého vytvárania a prezentovania národnej identity. V rámci nation brandingu je doležité, že spočíva vo vytváraní značky, ktorá bude daný štát prezentovať na medzinárodnom poli, a podľa ktorej prijímajúce štáty sú a budú schopné identifikovať vysielajúci štát.

 

Kultúrna diplomacia nie je vyčísliteľná, ale je možné ju skôr kvalifikovať ako kvantifikovať, pretože prínos kultúry a kultúrnej diplomacie spočíva v niečom, čo nie je možné merať ani zrátať, ale vyjadriť prostredníctvom emócie. Historický prierez vývojom vraví, že hlavný rozvoj kultúrnej diplomacie nastal na konci 19. storočia. Nové idey a modernizácie kultúrnej diplomacie nastali po konci Studenej vojny, ktorá mala dve náprotivné tendencie. Prvotnou bola demokratizácia po páde Železnej opony a vytvorenie takých podmienok, ktoré by uľahčili prenikanie kultúr do krajín bývalého východného bloku. V druhom rade pád bipolarity mal za následok taktiež zníženie kultúrno – diplomatických aktivít.

 

Na základe rozdelenia inštitúcií kultúrnej diplomacie medzi orgány s diplomatickým a nediplomatickým statusom, medzi diplomatické inštitúty zaraďujeme ministerstvo zahraničných veci na čele s ministrom, taktiež diplomatické misie, ktoré vysielajúci štát zastupujú v prijímajúcom štáte. V časti kultúrnej diplomacie Slovenskej republiky sú dôležité inštitúcie, ktoré prezentujú kultúrnu diplomaciu v zahraničí a to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí a Ministerstvo kultúry. Tieto orgány majú spoločné základné úlohy, ktoré sú ustanovené v konkrétnej dohode medzi týmito orgánmi z ktorej vyplynulo, že najdôležitejšou úlohou je prezentovanie kultúry prostredníctvom bilaterálnych a multilaterálnych väzieb. Taktiež Slovenský inštitút vo Viedni, ako jeden z ôsmich, je prioritne zameraný na prezentáciu slovenskej kultúry prostredníctvom výstav, koncertov, vernisáží, premietaní filmov a podobne. Tento úrad tiež spolupracuje s domácim ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí ale aj s veľvyslanectvami a diplomatmi v prijímajúcom štáte.

Z konkrétnych úloh a činností, ktorými sa kultúrna diplomacia prezentuje v zahraničí sa ako najdôležitejšie javí podporovanie kultúrnych subjektov pri šírení identity a kultúry vysielajúceho štátu v zahraničí a taktiež realizácie rozličných kultúrnych akcii, výstav a podobne. Kultúrna diplomacia nemôže a nevie regulovať súbor kultúrnych vzťahov, ale len určitú časť tohto súboru prostredníctvom kultúrnej zahraničnej politiky. Najdôležitejším znakom kultúrnej diplomacie je možnosť jej realizácie nielencez  bilaterálne, ale hlavne multilaterálne väzby. Ako hlavný prínos a význam spočíva tiež v dlhodobom investovaní do nej ako nástroja, ktorý prispieva k vývoju spoločnosti. Aspekty kultúry a kultúrnej diplomacie ako kreativita, inovácia a modernosť sú prostredníkom k lepšiemiu asimilovania a pochopenia jednotlivých národov. Kultúrna diplomacia ako nástroj zahraničnej politiky je dôležitým faktorom pri globálnom rozvoji štátov či ich regiónov. Taktiež ako nástroj, má potenciál pôsobiť preventívne čiže predchádzať náboženským alebo politickým konfliktom a stretom. 

 

 

 

 

 

O nás

Centrum národov Slovensko

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzita Mateja Bela
Kuzmányho 3
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

IČO: 42008913

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

+421 903 114 526

Spolupráca